พช. มุ่งมั่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

พช. มุ่งมั่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
วันนี้ 3 เมษายน 2569 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการ พัฒนาชุมชน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 3/2560 วัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัด โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”เป็นประธานการประชุม นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมฯ พร้อมคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม Boardroom 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
(Visited 1 times, 1 visits today)