พช.มอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส โรงเรียน ตชด.นเรศวรป่าละอู

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2561)

เวลา 10.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ และคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจกรรมมอบทุนฯ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ พช.สัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 2
โดย กองประชาสัมพันธ์
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบทุนอุปการะเด็กและของใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู หมู่ที่ 3 บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)