พช. พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สู่ตลาด 4.0
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0 และพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา หรือ (Quadrant D) พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการเปิดร้านค้าออนไลน์ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างประโยชน์ได้สูงสุด ใช้งานได้สะดวกและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ใด้มากที่สุด
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 303 ราย จาก 68 จังหวัด ดังนี้ ภาคเหนือ จำนวน 89 ราย ภาคกลาง จำนวน 83 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 73 ราย ภาคใต้ จำนวน 58 ราย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5- 7 เมษายน 2561 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กรมการพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)