พช. ชู “OTOP นวัตวิถี” หนุน ไทยนิยม ยั่งยืน

พช. ชู “OTOP นวัตวิถี” หนุน ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และสร้างฝายมีชีวิต ปลูกต้นไม้ โครงการ “ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พช.

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เข้าร่วมแสดงผลงาน มีการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จ 5 หมู่บ้าน อำเภอหนองบัวแดง ดังนี้
1. บ้านลาดวังม่วง : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัวแดง เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 100-200 คน/เดือน สร้างรายได้ ประมาณ 185,159 บาท/เดือน จุดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สืบสานประเพณีบุญกระธูป และบุญจุลกฐิน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น ตุ๊กตาสาวน้อยบ้านนา กระธูปที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น ปลาเผาห่อใบห่อมฮอก
2. บ้านไทรงาม : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 11 ตำบลวังชมภู เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 100-500 คน/เดือน สร้างรายได้ ประมาณ 196,032 บาท/เดือน จุดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ รอยเท้าไดโนเสาร์ คาดว่าอายุประมาณ 210 ล้านปี มีสวนผลไม้ อาทิ เงาะ ฝรั่ง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น พวงกุญแจที่ระลึกรูปไดโนเสาร์ อาหารพื้นถิ่น หลามปลากดแม่น้ำชี
3. บ้านหัวนาคำ : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 11 ตำบลถ้ำวัวแดง เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 50-100 คน/เดือน สร้างรายได้ ประมาณ 144,470 บาท/เดือน จุดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัดถ้ำวัวแดง ถ้ำผาทิพย์ และบ่อโขโหล ซึ่งอดีตเป็นที่บ่อขุดทองของเจ้าพ่อพญาแล มีการปลูกกล้วยหอมทองส่งออกต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ กล้วยกวน อาหารพื้นถิ่น ยำหัวปลีลุยสวน
4. บ้านโนนเหม่า : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 18 ตำบลนางแดด เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 50-100 คน/เดือน สร้างรายได้ ประมาณ 144,414 บาท/เดือน จุดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น สวนผลไม้ อาทิ เงาะ ลำไย ส้มโอ ลองกอง มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ บ้านโบราณ อายุกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น กระติบข้าวที่ระลึก อาหารพื้นถิ่น แจ่วปลาโต หลามปลาแม่น้ำชี
5. บ้านนาทุ่งใหญ่ : ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ที่ 12 ตำบลกุดชุมแสง เกิดผลสำเร็จ ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน ประมาณ 50-100 คน/เดือน สร้างรายได้ ประมาณ 139,387 บาท/เดือน จุดเด่น เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีการทอผ้าใช้เอง มีลำห้วยเดื่อไหลผ่านหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น ผลิตภัณฑ์ไหมออแกนิค สบู่รังไหม อาหารพื้นถิ่น ยำดักแด้

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ทั้ง 5 หมู่บ้าน อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยสาธิตการนั่งเรือแคนู ล่องแก่งแม่ช้ำชี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และร่วมสาธิตการทำกระธูปโบราณ พร้อมชิมอาหารพื้นถิ่น ที่ชาวบ้านได้นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีและคณะ พบประชาชนชาวชัยภูมิ และมีกิจกรรมร่วมกับชาวชัยภูมิ จุดพบปะประชาชนของนายกรัฐมนตรี จำนวนกว่า 20,000 คน ดังนี้
📌 นรม.กล่าวในเวทีพบปะประชาชน
1. เป็นเจ้าบ้านที่ดี เป็นสยามเมืองยิ้ม สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยว
2. รักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัติย์
3. หากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน หลายๆ โครงการก็จะสำเร็จได้โดยเร็ว
4. การสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงนั้น เพื่อบรรเทาอุทกภัย ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในด้านการเกษตรในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ
5. ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดปัญหาความยากจน
6. น้ำคือชีวิต บริหารจัดการน้ำ ต้องพอกิน พอใช้ ในครัวเรือน
7. สื่อโซเชียล ควรใช้ในทางสร้างสรรค์ ต้องสนใจโลกภายนอกด้วย
8. การจัดสรรที่ดิน พิจารณาตามความเหมาะสม
9. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แอ่งใหญ่ – แอ่งเล็ก กระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน
10. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างรายได้ สร้างรายได้ให้ชุมชน ส่วน “ปลายทาง” ก็คือการตลาดนะครับ ซึ่งเราต้องมองหา และรัฐบาลให้การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่น การนำผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละท้องถิ่นทั่วไทย โฆษณาขายในแค็ตตาล็อกของการบินไทย เป็นต้น

ภาพ/ข่าว : กองประชาสัมพันธ์
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)