พช. ชู ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุม บรรยายให้ความรู้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางกรมการปกครอง ประเด็น “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” และ “วิถีไทยวิถีพอเพียง” ในการประชุมมอบแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผอ.สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ร่วมเข้าฟังในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องรอยัล จูบีลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)