พช.จับมือ ศิลปิน OTOP ผู้สืบสานภูมิปัญญา วางอนาคตสู่สากล

พช.จับมือ ศิลปิน OTOP ผู้สืบสานภูมิปัญญา วางอนาคตสู่สากล

วันนี้ (5 เมษายน 2562) เวลา 11.00 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “กรมการพัฒนาชุมชนกับทิศทางการก้าวไปสู่อนาคตของศิลปิน OTOP” ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน OTOP สู่สากล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โดยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางในการพัฒนาการตลาด 4.0 ที่เน้นการใช้เทคโนโลยี ทั้งแนวทาง E-Commerce Social Media ที่จะมาช่วยให้การบริการรวดเร็วทันใจลูกค้า เป็นต้น บนพื้นฐาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อก้าวสู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เริ่มโครงการ “ศิลปิน OTOP” ครั้งแรกในปี 2559 โดยดำเนินการคัดเลือก ศิลปิน OTOP จากทั่วประเทศ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานของบุคคลที่ได้ร่วมอนุรักษ์ ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานการสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ทรงคุณค่า อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและผู้สนใจ อีกทั้งยังสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)