พช. จับมือ บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนคอร์เปอเรท หนุน Trader ขยายตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาดจีน

พช. จับมือ บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนคอร์เปอเรท หนุน Trader ขยายตลาดสินค้า OTOP  สู่ตลาดจีน
วันนี้ 7 เมษายน 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 เป็นประธาน ในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)  โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ( ONE TUMBON ONE PRODUCT : OTOP) ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน(โดยนายศุภกร มูลสุวรรณ ผอ.สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช.) บริษัท โอทอปอินเตอร์เทรดเดอร์ (ประเทศไทย)(โดยนายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ )
และบริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนคอร์เปอเรท จำกัด  จำกัด (โดย ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล)
 โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สู่ตลาดสากล” และจัดการประชุมเชิงปฎิบัติ
การสร้างเครือข่ายการตลาด OTOP Trader ภายในประเทศ (OTOP Minimart)
คุณนรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล ผู้จัดการ บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนคอร์เปอเรท จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยนคอร์เปอเรท จำกัด  ได้เปิดช่องทางการตลาดในประเทศจีน ทั้งในระบบออนไลน์ และร้านค้าซุปเปอร์มาร์เกตรายใหญ่ 7ภูมิภาค ทั่วประเทศจีน พร้อมส่งเสริมสร้างการรู้จักสินค้าไทย ผ่านการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในศูนย์การแสดงสินค้าในประเทศจีน
ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ ผลไม้แปรรูป อาหารแปรรูป เครื่องแกง สปา ความงาม หมอนยางพาราเป็นต้น โดยเตรียมวางแผนจัดงานแสดงสินค้าครั้งใหญ่ นำสินค้าโอทอปไทย สร้างยอดขายในผรพเทศจีน 4 มณฑล ได้แก่ กวางตุ้ง ชิงเต่า หูเป่ย อู้ฮัน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานmouความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าโอทอป ส่งออกจำหน่ายร้านค้าขนาดใหญ่และซุปเปอร์มาร์เกต ในประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการโอทอป มีช่องทางการจัดการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น
สร้างความมั่นคง ได้อย่างยั่งยืน
  พร้อมกันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดการอบรมเสร้มสร้างความรู้ให้กับ OTOP Trader จากทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการบริหารงานขายแบบมืออาชีพ ทั้งด้านการวางแผนการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติก  ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้า OTOP และการคัดเลือกสินค้า OTOP ข้อกำหนด กฎระเบียบ เพื่อการส่งออก ไปประเทศจีน
 ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ กรุงเทพมหานคร
(Visited 1 times, 1 visits today)