พช.จับมือกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความรู้ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้แทนนานาชาติ จากประเทศในเอเชีย และประเทศแถบละตินอเมริกา วันนี้ 2 กรกฎาคม 61

วันนี้ 2 กรกฎาคม 61
เวลา 09.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินระดับฐานรากและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางศิริธร ว่องวีรโชติกิจ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีผู้เข้าอบรมจากนานาชาติทั้งสิ้น 20 ราย จาก 9 ประเทศในเอเชีย จากละตินอเมริกา 1 ประเทศ และจากประเทศในแอฟริกา 9 ประเทศ รวม 20 ประเทศ ในช่วงแรกระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2561 เป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินฐานรากและการพัฒนาตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ,พิจิตร และพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม 61 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของชาวบ้านและเสริมทักษะความสามารถของผู้เข้าอบรม อีกทั้งยังเป็นทริปที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนในประเทศไทย
ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทริน พลัส แวนด้า แกรนด์ นนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)