พช. จัดประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

พช. จัดประกวด “นักเล่าเรื่องชุมชน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท

วันนี้ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีฯ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ในหัวข้อ “ชวนเที่ยวบ้านฉัน” ภายในงานจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี
โดยมีทีมนักเล่าเรื่องชุมชน ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีมนักเล่าเรื่องชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ ทีมนักเล่าเรื่องชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีมนักเล่าเรื่องชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีมนักเล่าเรื่องชุมชนจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงใหม่
โดยทีมผู้เข้าประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน จำนวน 26 จังหวัด ได้รับเงินสนับสนุนการเข้าประกวดทีมละ 2,000 บาท
สำหรับการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงกับเสน่ห์ชุมชน และใช้เสน่ห์ของชุมชนดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาพี่น้องในชุมชนให้มีทักษะในการบริหารจัดการหมู่บ้าน โดยมีทีมนักเล่าเรื่องชุมชนประกอบด้วยปราชญ์ชุมชนและเยาวชนในหมู่บ้าน เข้าประกวดทั้งสิ้น 31 ทีม จาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ
@สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#otopvillageไปแล้วจะรัก
#otopvillage
#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#นักเล่าเรือง
#วิถีชุมชน
#พัฒนา

(Visited 1 times, 1 visits today)