พช.จัดการแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

วันนี้ 28 มิถุนายน 61
เวลา 15.30 น
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานพิธีปิด การแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน โดยมี ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลากล่าวรายงาน
ซึ่งมีผู้ตรวจราชกรม พัฒนาการจังหวัดสตูล พัฒนาการจังหวัดสงขลา พัฒนาการจังหวัดยะลา พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พัฒนาการจังหวัดนาราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความความสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดขายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสงบสันติสุข โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท์ สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชน และ เจ้าหน้าที่ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนขาวไทย

ณ สนามศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 1 times, 1 visits today)