พช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี”

พช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม “สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี”

13 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
มอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ชื่อผลงาน สุขร่วมสร้าง@ทุ่งยายชี : บ้านทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ทุ่งยายชีโมเดล) โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมมอบรางวัลฯ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)