ผ้าขาวม้าสายอาร์ต” ตระการตากับแฟชั่นโชว์ Young Designers และนิทรรศการภาพถ่าย IG

ผ้าขาวม้าสายอาร์ต”
ตระการตากับแฟชั่นโชว์ Young Designers และนิทรรศการภาพถ่าย IG

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สานต่อโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ประจำปี 2562” โดยมี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จัดงาน “ผ้าขาวม้า สายอาร์ต” (PAKAOMA ART STREET) ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของผ้าขาวม้าในเชิงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ภายในงานจะมีพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ ภายใต้หัวข้อ “ASEAN METROPOLIS” และรางวัลการประกวดภาพถ่าย IG ภายใต้หัวข้อ “PAKAOMA ASEAN” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ผ้าขาวม้าให้เป็นที่รับรู้แก่สังคมในวงกว้าง ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
โดยการประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โดยมี คุณต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงคณะกรรมการการประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย ได้แก่ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง , คุณวรรณพร พรประภา, คุณณัฎฐ์ มั่งคั่ง, คุณเพลินจันทร์ วิญญลักษณ์, คุณชลิดา จันทร์ศิริพงศ์ และ คุณนพมณี (ผลพาณิชย์) ขัยจรูญรัตน์ เข้าร่วมภายในงาน พร้อมชมนิทรรศการภาพถ่าย IG และผลงานการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า หัวข้อ “PAKAOMA ASEAN METROPOLIS” และรับชมแฟชั่นโชว์ Young Designers
คุณโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และภาพถ่าย IG ในหัวข้อ อัตลักษณ์แห่งคุณค่าผ้าขาวม้าอาเซียน ผมรู้สึกประทับใจที่คนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำผ้าขาวม้าทอมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์พื้นบ้านของประเทศไทย มาประยุกต์ใช้ทำให้เกิดความร่วมสมัยมากขึ้น ผมเชื่อว่าการประกวดในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการปลุกพลังให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าว่าผ้าขาวม้าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์ และรักษาคุณค่าของผ้าขาวม้าไม่ให้เลือนหายไปจากสังคมไทยอย่างแน่นอน”
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และการประกวดภาพถ่าย IG ต้องขอชื่นชมน้องๆ Young Designer ที่ปีนี้ผลงานการออกแบบเป็นที่น่าประทับใจ ที่นำเอาจุดเด่นของประเทศอาเซียนมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าได้อย่างลงตัว ผมมองว่าคนรุ่นใหม่ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าทอมือของไทยให้คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ แต่ผสมผสานความร่วมสมัย ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ ในปัจจุบันที่มีความหลายหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งลวดลายผ้าให้มีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนต่อไป”
สถานี ข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)