บิ๊กตู่ เช็คอิน เช็นชื่อบนป้าย ฮอดแล้ว “ขัวน้อยชีทวน” แอ่งเล็กเช็คอิน บนเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอุบลราชธานี

24 กรกฎาคม 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่
ให้การต้อนรับและรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี ในการเยี่ยมชม การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.หวัดอุบลราชธานี
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำเสนอบ้านชีทวน ซึ่งมีขัวน้อย หรือที่เรียกว่า “ขัวน้อยบ้านชีทวน” เป็นขัวที่ใช้สัญจรไปมา ระหว่างหมู่ที่ 1 บ้านชีทวน และหมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน สันนิษฐานว่า มีอายุประมาณ 200 ปี ขัวน้อย เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน เนื่องจากในอดีตการสัญจรยากลำบาก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างขัวน้อยขึ้นเพื่อความสะดวก โดยพื้นที่ที่สร้างเป็นเขตต่อกันระหว่างหนองใหญ่ กับ หนองผักบุ้งซึ่งเป็นชื่อเรียกแอ่งน้ำ โดยสร้างตามแนวเขตติดต่อคร่อมคันนาเดิม ต่อมาปี พ.ศ. ‭2558-2559‬ มีกลุ่มชาวบ้านได้ก่อสร้างเพิ่มเติมจากจุดเดิม ยาวไปจนถึงวัดศรีธาติเจริญสุขระยะทาง 130 เมตร รวมทั้งหมดเป็นระยะทางยาว 401.50 เมตร ช่วงที่น่าท่องเที่ยว คือ ช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน เพราะเป็นช่วงหน้าทำนา และช่วงข้าวออกรวง ทัศนียภาพจะเขียวขจีสวยงามมาก
“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เกิดขึ้นภายในแนวคิด “ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย” ก่อเกิดชุมชนท่องเที่ยว หรือที่เรียก “แอ่งเล็ก เช็คอิน” การสร้างระบบบริหาร และผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว การสร้างรายได้และความสุขภายในชุมชนจากสินค้าและบริการ เกิดโอกาสจากการเชื่อมโยงของชุมชน – เมือง-ธุรกิจ-สินค้าและบริการ-ผู้มาเยือน-คนในชุมชนทุกคนมีรายได้และความสุข-กลับสู่ชุมชน สู่ความ “มั่งมี ศรีสุข”

นอกจากนี้ได้นำผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม และช้อปเป็นของฝากนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะ
อาทิ ผ้าลายปลาอีด เครื่องชุบทอง ข้าวตอก ถั่วลิสงคั่วแม่น้ำชี เป็นต้น เป็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้ชุมชน

โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารส่วนกลาง และจังหวัดอุบลราชธานี
ให้การต้อนรับ

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)