นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

นาย นิสิต จันทร์สมวงศ์
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2562 พร้อมด้วย นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมฯ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมฯ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมฯ และผู้บริหารกรม เข้าร่วมประชุม โดย อธิบดีฯ มอบนโยบาย ข้อสั่งการแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

มีประเด็นสำคัญคือ
– การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการ (สำนักงานเลขานุการกรม)
– สรุปข่าวเด่น พช.
(กองประชาสัมพันธ์)
โดยก่อนวาระการประชุม กองประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอสรุปข่าวเด่น พช. สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ link นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)