นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2562

4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมติดตามการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยมี คณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)