นายชัยยา ขำสะอาด ผอ.ศสท.เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ โดยมี ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลฯ ณโรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัลลาดพร้าว กทม.

(Visited 1 times, 1 visits today)