นายกฯ ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ หนุน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน สะอาด สะดวก สบายปลอดภัย มีกิจกรรม

นายกฯ ลงพื้นที่เมืองกาญจน์ หนุน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน สะอาด สะดวก สบายปลอดภัย มีกิจกรรม 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ พบปะประชาชน ณ โรงงานกระดาษ กาญจนบุรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด และ นายฉัตรชัย พรมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดแสดงผลงานความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน นำชุมขนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และ บ. ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมแสดงผลงาน และร่วมกิจกรรมในพื้นที่ครั้งนี้

ในโอกาสนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงค์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหาร พช. ได้ร่วมคณะด้วย

  ในการจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของกาญจนบุรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบดำเนินการ มีการจัดแสดงตัวอย่างความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการ ดังนี้

   -บ้านหนองทราย หมู่ 6 ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน เป็นชุมชนที่มีเสน่ห์ มีอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นหมู่บ้านที่เป็นตัวอย่างการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ นักท่องเที่ยวในลักษณะมาหาความรู้ในเรื่องการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง มีฐานการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง เช่น ฐานการเรียนรู้โรงสีต้นแบบ มีผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผ้าขาวม้าทอมือ ทองม้วน เมนูอาหารพื้นบ้าน มีแกงคั่วหอยขม แกงส้มปลานิล น้ำพริกผักต้ม 

    -ชุมชนหนองขาว ต. หนองขาว อ. ท่าม่วง เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมภาคกลาง มีสภาพแวดล้อมของชุมชนที่สวยงาม มีจุดท่องเที่ยวเป็นทุ่งนา มีต้นตาลจำนวนมาก นักท่องเทียวมักจะเข้ามาแวะถ่ายรูป และมีพื้นที่ในชุมชน ที่มีสภาพเป็นชุมชนโบราณ มีเทศกาลการแข่งวัวลาน ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าขาวม้าร้อยสี ผลิตภัณฑ์นำผ้ามาเพิ่มมูลค่า เช่น ผ้าเช็ดหน้า ร่มผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ตาลโตนด ขนมกระยาสารท เมนูอหารพื้นบ้าน แกงส้มเผือก ตัมกะทิยวด ขนมตาล 

    -บ้านพุองกะ หมู่ 4 ต.ท่าสา อ.ไทรโยค เสน่ห์ของชุมชน ที่นี่เป็นชุมชนเชื้อสายมอญ สภาพที่ตั้งหมู่บ้านติดภูเขา  มีลักษณ์พื้นที่ที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยว คือ สะพานโชคดี สะพานไม้ทอดผ่านนาข้าว สวนดอกไม้ ไปวัดพุตะเยน มีสวนดอกไม้ เช่น สวนมะขามป้อม สวนมะขาม ส้มโอ สตรอเบอรี่ พุต้นน้ำ ผลิตภัณฑ์ OTOP  มีมะขามป้อมแช่อิม มะขามแช่อิ่ม กล้วยฉาบ ดอกไม้จิ่ว  อาหารพื้นเมือง แกงมัสหร่า ห่อหมกมอญ ข้าวมันมะพร้าว 

     ผลิตภัณฑ์ OTOP เครืองดนตรีไทย ระนาด  ซออู้ ทีมีความประณีตละเอียดอ่อน สวยงาม 

   -บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุรี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด แสดงผลการดำเนิน อาหารปลอดภัย ปราศจากสารพิษ 

    -จังหวัดกาญจนบุรี ยังมีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทยนิยม ยั่งยืน 32 แห่ง เสน่ห์ชุมชน ชวนให้สัมผัส

ผลิตภัณฑ์ชุมชนชวนให้หลงไหล อาหารพื้นถิ่น ชวนให้ลิ้ม ท้าทายให้เที่ยว  เที่ยวแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก

@สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

#โครงการไทยนิยมยั่งยืน  

#กรมการพัฒนาชุมชน

#OTOPนวัตวิถี

#ชุมชนท่องเทียวOTOPนวัตวิถี

#เน้นการมีส่วนร่วม 

#ลดความเหลื่อมล้ำ 

#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

#วิถีไทย

#วิถีชุมชน

#ท่องเที่ยว

#ทุกภาค

#ความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)