นายกฯ ปลื้ม บริษัท ประชารัฐฯมาถูกทาง ฝากผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าอย่าหยุดยั้ง

นายกฯ ปลื้ม บริษัท ประชารัฐฯมาถูกทาง ฝากผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าอย่าหยุดยั้ง
วันที่ 15 พ.ค. 60 เวลา 17.00 น.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เป็นเลขานุการภาคเอกชน บ.ประชารัฐฯ  และแขกผู้มีเกียรติ
เยี่ยมชมตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ที่กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นโดยคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์โอทอป มาจัดแสดงและจำหน่าย  ภายใต้ชื่องาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ที่เดียว” เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน มีช่องทางในการจำหน่ายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  เป็นการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง และเกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – 24 กรกฎาคม 2560 ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวทักทาย ให้กำลังใจผู้ประกอบการ พร้อมชิมอาหารและผลไม้ภายในงาน
โดยนายกฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบที่นำอาหารมาจำหน่ายว่า ผลิตภัณฑ์บางอย่างควรที่จะมีการแนะนำการเก็บรักษาให้กับผู้ซื้อเช่นปลาเค็มตากแห้ง นอกจากนี้นายกฯ ยังขอบคุณภาคเอกชน ที่มีการสานต่อผลิตภัณฑ์ระหว่างชาวบ้านและเอกชนทำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
สถานีข่าว พช.CNS รายงาน
(Visited 1 times, 1 visits today)