นายกฯแนะท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นทางระหว่างทาง และปลายทาง เพื่อนำรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
รองอธิบดีฯ

ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ และรับทราบนโยบาย จาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. เตรียมนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นอย่างการนอกสถานที่ ที่จ.ตราดและจ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. โดยในวันที่ 5 ก.พ. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงเรือชมป่าชายแลนบ้านเปร็ดใน มรดกผืนป่าตะวันออก ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ต่อด้วยเยี่ยมชมแนวกันชนน้ำจืดดุลน้ำเค็ม ซึ่งเป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก และเยี่ยมชมการดักน้ำาจืด ดุลน้ำากร่อย ดันน้ำเค็ม พร้อมเปิดสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ
โอกาสนี้ได้เยี่ยมชม ครัวเรือนตัวอย่างตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบสำรองน้ำด้วยนากุ้งร้างและร่องสวน ของนางพัดชา บวรสถิตย์ หรือป้าแจ๋ว
โดยอธิบดี พช.ได้ให้คำแนะนำในการทำเป็นสถานทีดูงานแก่ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป
ณ พื้นที่ตำบลห้วงนำ้ขาว อ.เมือง จ.ตราด

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)