จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น.

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือด้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ระหว่าง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี กับ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว เป็นสักขีพยาน

อธิบดีฯ กล่าวว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวนั้น ทำให้หมู่บ้าน ชุมชน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการของหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชม ยินดี ในความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และทุกภาคส่วน ชุมชนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง ต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ “การท่องเที่ยวเกิดได้เพราะชุมชนผลักดัน ร่วมมือกัน สร้างความยั่งยืนในชุมชน”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้ทำขึ้นระหว่างหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี โดยผู้นำชุมชน ทั้ง 6 หมู่บ้าน กับสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ โดยนายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน และการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการท่องเที่ยว ของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาเยือนประเทศไทย อันจะเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ในการนี้ ประธานในพิธีได้มอบรางวัล Champ of the Champ ให้กับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน ที่ได้รับการโหวตให้เป็นกิจกรรมที่โดนใจจากผู้เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
1) นิทรรรศการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดให้มี Pavilion เพื่อนาเสนอ แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
2) การจัดแสดงแคตตาล็อกโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ ผู้ประกอบการชุมชน (Champion) จากหมู่บ้านท่องเที่ยว เพื่อนาเสนอโปรแกรมการ ท่องเที่ยวชุมชน
3) กิจกรรมการจัดแสดงและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ จากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการ ท่องเที่ยว ทั้ง 4 หมู่บ้าน
4) กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการแสดงดนตรีและการแสดงวัฒนธรรม พื้นบ้าน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ข่าว : พช เชียงใหม่
📸สถานีข่าว พช. CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)