คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น.

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน
โดยการนี้ยังได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้ตรวจราชการ และข้าราชการที่เกษียณอายุ

ณ ห้องปฏิบัติงาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 5 พช.

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)