ขาช้อปเฮ..!พช.จัดหนักงาน “OTOP ภูมิภาค 2561” ระยอง

วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2561
นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุม เป็นประธานเปิดงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดระยอง โดยมี เรือโท ศตวรรษ อนันตกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวให้การตอนรับ นายศุภกร มูลสุวรรณผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกล่าวรายงานและหัวหน้าผู้ตรวจราชการ /รักษาการพัฒนาการจังหวัดระยอง / หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 – 4 จำนวน 270 บูท อาหารชวนชิม 30 บูท และสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 4 ราย ขาช้อป ห้ามพลาด..!!
ณ บริเวณสนามกิฬาจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)