กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวงาน “OTOP Village” อย่างยิ่งใหญ่ สนองตอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

5 ตุลาคม 2561

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดงาน แสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน
โอกาสนี้ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวอุบลรัตน์ ทองในธรรม เจ้าหน้าที่อาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี และคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดทำโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ได้มีการจัดทำโครงการดังกล่าวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
นายนิสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า “การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนเป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักที่รัฐบาล ที่เป็นแรงหนุนการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก โดยมีหน่วยงานภาครัฐคอยให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยเพิ่มช่องทางทางการตลาดอย่างครบวงจร ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ในแต่ละชุมชนสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความเชื่อมั่น และเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม”
งาน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิตชุมชน OTOP Village จาก 8 เส้นทาง 125 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ซึ่งจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ 1) ธารปราสาทหิน เที่ยวถิ่นอารยธรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน แหล่งโบราณตำนานล้านปี 2) เปิดม่านหมอกเมือง แอ่วเฮืองอารยธรรมล้านนา 3) วิถีทะเลทอง ท่องชุมชนอารยธรรมชาวเล 4) เลิศล้ำกานท์กวี เลอคุณค่ามรดกโลก 5) วัฒนธรรมแห่งยุคทอง เรืองรองมรดกโลก 6) ร้อยเลาะธรรมชาติ มนต์เสน่ห์นครอันดามัน 7) ธรรมชาติเลิศล้ำ วิถีชีวิตริมฝั่งโขง และ 8) เที่ยวทะเล ชมไพร กินผลไม้ เล่าขานประวัติศาสตร์ โดยมีกิจกรรมการจัดแสดง จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น อาหารพื้นถิ่น OTOP รสไทยแท้ OTOP ชวนชิม OTOP สปา OTOP คาเฟ่ต์ กิจกรรม Business Matching การจำหน่ายของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ OTOP Trader ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงบนเวทีตลอดทั้ง 5 วัน โดยเป็นการแสดงจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 8 เส้นทาง กิจกรรมเดินแบบชุดแต่งกายพื้นถิ่น 4 ภูมิภาค 8 เส้นทาง กิจกรรมประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท นิทรรศการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการแสดงดนตรีและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง อาทิ ทอม รูม39 อาร์ เดอะสตาร์ ตูมตาม เดอะสตาร์ บิว กัลยาณี ปอ อรรณพ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ‭www.cdd.go.th‬
——————————

สถานีข่าว พช.CNS รายงาน
#โครงการไทยนิยมยั่งยืน
#OTOPVillageไปแล้วจะรัก
#เน้นการมีส่วนร่วม
#ลดความเหลื่อมล้ำ
#เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)