กรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรมการพัฒนาชุมชน บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)