กรมการพัฒนาชุมชนรวมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

โอกาสนี้นายอภิชาติโตดิลกเวชช์ ได้กล่าวถวายพระพรและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน โดยมีข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนกลางร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
ณ บริเวณโถงหน้าบรรไดเลื่อน ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สภานีข่าว พช. CNS
รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)