กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลประกวดเรียงความ “โอ้โฮ…OTOP” และคลิปวีดิโอ “Check in ที่นี่ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลประกวดเรียงความ “โอ้โฮ…OTOP” และคลิปวีดิโอ “Check in ที่นี่ของดี พช.”
ส่งเสริมเยาวชนและบุคคลทั่วไป เรียนรู้เข้าใจผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนของตน พร้อมเผยแพร่สู่วงกว้าง

​วันนี้ (23 พ.ค. 61) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ (Writing Contest) ในหัวข้อ “โอ้โฮ… OTOP” และการประกวดคลิปวีดิโอ (Viral Contest) ในหัวข้อ “Check in ที่นี่ของดี พช.” ณ ห้องประชุมสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี โดยมีผู้ได้รับรางวัลเป็นเยาวชน ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป รวม 33 รางวัล มูลค่ารางวัลรวม 262,000 บาท ทั้งนี้การประกวดทั้ง 2 โครงการ มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นที่แพร่หลาย และสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไป ได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันประชาสัมพันธ์ของดีในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในทุกชุมชนทั่วประเทศให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชนต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลอีกด้วย อาทิ ผ้าไหมแพรวา งานแกะสลักไม้บ้านถวาย ไข่เค็มบ้านนา เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)