กรมการพัฒนาชุมชนจับมือ GISTDA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่

กรมการพัฒนาชุมชนจับมือ GISTDA ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่

     วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ โดยมี นายชัยยา ขำสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และนางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

 

โดยการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาชุมชนในมิติด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

(Visited 1 times, 1 visits today)