กรมการพัฒนาชุมขน เชิญสัมผัสเสน่ห์วิถี OTOP Village

กรมการพัฒนาชุมขน เชิญสัมผัสเสน่ห์วิถี “OTOP Village”

วันนี้. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้บริหารสำนัก/ศูนย์/กอง แถลงข่าวการจัดงาน “OTOP Village ไปแล้วจะรัก” ยกทัพสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนบุกอิมแพ็ค 5-9 ต.ค.61 นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชน และเผยแพร่ความสำเร็จจากโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางทั่วประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. อำนวยการจัดงานโดย สำนักภูมิปัญญาฯ กรมการพัฒนาชุมชน
สถานีข่าว พช.
CNS รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)