สำนักตรวจราชการ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจสำคัญเเละเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยเเละกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ ฝ่าย เเละนักวิชาการจังหวัดให้การต้อนรับเเละให้ข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมนี้ได้ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ " ดอกทองกวาว " กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่

16 August 2017 / 09:49 น.