1. นโยบาย CIO   คลิกที่นี

2.แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.2562 คลิกที่นี

3.การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 2013 คลิกที่นี

(Visited 1 times, 1 visits today)